Stowarzyszenie EURIPA Polska, zostało powołane przez przedstawicieli sektora ochrony zdrowia w celu promowania rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk opieki zdrowotnej świadczonej na terenach wiejskich i mniejszych miejscowości.

czytaj dalej
Zakres działalności
1. Promowanie w Polsce i na świecie dobrych praktyk opieki zdrowotnej skoncentrowanej na osobie i społeczności lokalnej;
2. Promowanie zintegrowanego systemu ochrony na terenach wiejskich i poza aglomeracjami miejskimi w myśl „potrójnego celu” (ang. Triple Aim of Integrated Care);
3. Promowanie i popularyzowanie wiedzy oraz przykładów praktycznych osiągnięć w zakresie opieki zdrowotnej na terenach wiejskich i poza aglomeracyjnych;
4. Promowanie najwyższych standardów debaty na temat ochrony i promocji zdrowia, a także ekonomiki, zarządzania i jakości w sektorze ochrony zdrowia opartej na dowodach naukowych;
5. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw z zakresu nauki i praktyki oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych przyczyniających się do ciągłej poprawy jakości opieki;
6. Niesienie pomocy i wspieranie w rozwoju kariery zawodowej i naukowej osób wnoszących wkład w rozwój jakości opieki na terenach wiejskich i poza aglomeracjami miejskimi w Polsce;
7. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony zdrowia;
Łącząc wiedzę, doświadczenie i praktykę działamy dla zdrowia i dobrostanu
ludzi z terenów wiejskich i pozaaglomeracyjnych.
Zarząd EURIPA Polska
Paweł Żuk
Prezes Stowarzyszenia
Witold Paweł Kalbarczyk
Członek Zarządu, Sekretarz
Jan Krzysztof Flaczyński
Członek Zarządu
Przemysław Dybciak
Członek Zarządu
Marika Guzek
Zofia Komorowska
Członek Zarządu
Paweł Żuk

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jest współzałożycielem i od 22 lat prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego sp. z o.o. (CMD). Zajmuje się pomiarowaniem działalności medycznej i organizacją świadczeń w oparciu o efektywność. Uczestniczy aktywnie w pracach zespołów przy Ministerstwie Zdrowia i NFZ przygotowujących programy POZ PLUS oraz KONS. Pracował jako ekspert Banku Światowego w zakresie doradztwa organizacji POZ dla Federacji Rosyjskiej (2016 i 2017) oraz dla miasta Grudziądz (2019). Współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert SANTE od 2017. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz międzynarodowych komitetów doradczych EURIPA i EPCCS. Od czerwca 2019 roku prezes EURIPA Polska. Jest wiceprezesem zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej. Został wybrany Menadżerem Roku 2018 prywatnych podmiotów medycznych w konkursie wydawnictwa Termedia.

Witold Paweł Kalbarczyk

Lekarz z internista w trakcie specjalizacji z geriatrii. Ekspert systemów ochrony zdrowia, były wieloletni menedżer firm ubezpieczeniowych i emerytalnych, jeden z pierwszych w Polsce propagatorów koordynowanej opieki i zarządzania jakością w ochronie zdrowia, współautor propozycji reform ochrony zdrowia (KLD – 1992 i PIU – 2008) opartych na koordynowanej opiece zdrowotnej i konkurencji płatników. Od 2010 r. prowadzi działalność doradczą z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Autor licznych publikacji i doświadczony szkoleniowiec. Członek Zarządu Stowarzyszenia IFIC Polska.

Jan Krzysztof Flaczyński
Specjalista medycyny rodzinnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, z długoletnim stażem w klinice kardiochirurgii a od 1996 roku współwłaściciel Zespołu Lekarza Rodzinnego „Pro Familia” w Czerwonaku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Organizator i realizator idei medycyny rodzinnej w Polsce. Pasjonat gór, lekarz wielu wypraw w góry wysokie – stąd zainteresowanie medycyną górską i medycyną podróży. Z pasją wdraża nowe systemy informatyczne w medycynie rodzinnej. Realizator programu pilotażowego POZ PLUS.
Przemysław Dybciak

Absolwent Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie w 1998 roku, specjalista z zakresu medycyny rodzinnej od 2005 roku. W 2002 roku ukończył podyplomowe studia menadżerskie w zakresie „Zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i zdrowiem publicznym”. Od 2009 roku związany z Centrum Medyczno – Diagnostycznym Sp. z o.o. (CMD) , gdzie pracuje jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w dwóch jednostkach: w Domanicach Kolonii oraz Aleksandrowie, w których jest również kierownikiem. W drugiej placówce od lipca 2018 realizuje pilotażowy program NFZ- POZ Plus.

Od sześciu lat jest przewodniczącym zespołu specjalistów w CMD zajmującym się przygotowaniem i implementacją Opieki Koordynowanej w organizacji, współtwórca dwóch programów medycznych wdrożonych w CMD: bilansów dorosłych oraz opieki nad pacjentem chorym przewlekle- grupy dyspanseryjne. Współpracował z NFZ w zakresie doradztwa praktycznego aspektu pracy lekarza rodzinnego i organizacji POZ w kontekście założeń Opieki Koordynowanej. Entuzjasta nowych technologii i rozwoju elektronicznej dokumentacji pacjenta.

Marika Guzek

Pielęgniarka w wieloletnim doświadczeniem. Koordynator projektów medycznych i koordynator opieki nad pacjentami w Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach. Autor licznych publikacji i prezentacji m.in. dotyczących efektywności opieki koordynowanej, opieki nad pacjentem przewlekle chorym, znaczeniu pielęgniarek w zespole POZ. Członek Zarządu Stowarzyszenia IFIC Polska.

Zofia Komorowska
Zofia Komorowska

The European Rural and Isolated Practitioners Association

ORGANIZATORZY
PATRONAT HONOROWY
PARTNER
PATRONAT MEDIALNY