The European Rural and Isolated Practitioners Association

EURIPA jest to sieć praktyków założona przez lekarzy rodzinnych w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i dobrobytu społeczności wiejskich oraz ich potrzeb.

Organizację reprezentuje stale rosnąca liczba praktyków i organizacji działających na obszarach wiejskich w całej Europie, którzy wspólnie pracują nad rozpowszechnianiem dobrych praktyk, inicjowaniem badań naukowych oraz wpływu politycznego.

EURIPA jest częścią WONCA Europe, która jest społecznością akademicką i naukową dla lekarzy rodzinnych w Europie. WONCA Europe ma 47 organizacji członkowskich i reprezentuje ponad 75 000 lekarzy rodzinnych w Europie.

 

EURIPA jest pierwszą regionalną organizacją zajmującą się zdrowiem na obszarach wiejskich na świecie poprzez:

  • Partnerstwo, dzielenie się i zrozumienie
  • Badania i rozwój
  • Edukację i informację
  • Technologię i innowacje
  • Promocję zdrowia i eliminację nierówności zdrowotnych
  • Opracowanie opłacalnych, skoncentrowanych na pacjentach systemów opieki zdrowotnej
  • Rozpowszechnianie dobrej praktyki

Zobacz więcej na: https://euripa.woncaeurope.org/.

Łącząc wiedzę, doświadczenie i praktykę działamy dla zdrowia i dobrostanu
ludzi z terenów wiejskich i pozaaglomeracyjnych.